Skip to main content

POPIS PROJEKTU

Současný projekt pokračuje v jazykové dokumentaci prováděné od roku 2015 v různých dílčích aktivitách financovaných Technickou univerzitou v Liberci a později v letech 2018 až 2020 rozvíjené v projektu: Mobilita MSCA Technická univerzita v Liberci realizovaném ve spolupráci s CIDLeS.

Primární data

Všechny informace publikované o A Fala jsou založeny na nahrávkách rodilých mluvčích a textech v jedné ze tří variet jazyka nebo na komunikaci s členy komunity. Tato data jsou uložena v Databázi, kterou lze stáhnout z této stránky.


Spolupráce s komunitou

Jedním ze základních kamenů projektu je podpora ze strany komunity mluvčích. V každé ze tří vesnic byla vytvořena síť spolupracovníků. Tito členové komunity poskytují informace o jazyce ve formě rozhovorů, konzultací, účasti v online skupinách, korektur a zprostředkování kontaktu se zbytkem komunity. Dalším cílem je pokračovat ve spolupráci s místními školami, protože mladí mluvčí jsou pro jazyk velmi důležití.


Lexikografie

Hlavním výstupem předchozího projektu bylo vydání slovníku s více než 13 000 hesly: Diccionariu de A Fala: lagarteiru, mañegu, valverdeñu. Jelikož se však jedná o první slovník jazyka, bude vyžadovat úpravu a doplnění slov, která dosud nebyla registrována. Dalším prostředkem, který je třeba vytvořit, je elektronická verze slovníku pro všechny platformy.


Lingvistika

Gramatika A Fala nebyla dosud popsána, a proto je jedním z cílů tohoto projektu poskytnout jazyku adekvátní popis jeho fonologické, morfologické a syntaktické struktury. Tento popis plně využije Databázi, Slovník a předchozí fáze výzkumu. Lingvistická stránka projektu se soustředí i na sociolingvistické aspekty, postoje mluvčích k jazyku a vztahu mezi jazykem a identitou.


Etnografie

Tradiční materiální kultura je postupně nahrazována a zároveň zaniká i jazyk s ní související. Dokumentace terminologie týkající se různých sémantických domén, např. řemesel, nástrojů, přírody, atd., je jedním z dílčích cílů tohoto projektu. Tato část má pracovní označení: Wörter und Sachen (Palabras i coixhas), i přesto že nenavazuje na lingvistickou školu počátku 20. století.

Všechny tyto aktivity by měly usnadnit revitalizaci jazyka A Fala, emancipovat jej jako jazyk písemné komunikace, vytvořit podmínky pro jeho uplatnění ve vzdělávání a přispět k zachování evropské kulturní rozmanitosti.