Skip to main content

A FALA

A Fala je mateřským jazykem obyvatel Valverde del Fresno, Eljas a San Martín de Trevejo, ti si ho předávali a předávají z generace na generaci s velkou láskou a hrdostí.

Valverde del Fresno

population 2 350 people
language variety: Valverdeñu [V]

Eljas

population 900 people
language variety: Lagarteiru [L]

San Martín de Trevejo

population 800 people
language variety: Mañegu [M]

Tři dialekty – jeden jazyk

Dialekty A Fala (lagarteiru, mañegu, valverdeñu) jsou vzájemně srozumitelné.

Jazyková kompetence

Odhaduje se, že 80 až 90 % místní populace umí mluvit jazykem A Fala.

Migrace

Mnoho mluvčích se odstěhovalo do jiných částí Španělska a do jiných evropských zemí (Švýcarsko, Francie, Nizozemsko, Německo), zejména ve druhé polovině 20. století.

Celkový počet mluvčích

Ne více než 5 000.

Bilingvismus

Všichni mluvčí A Fala jsou bilingvní se španělštinou a někteří umí i další cizí jazyky.

Jazyková klasifikace

Iberorománská podskupina románských jazyků.

Vzdělání

V každé ze tří vesnic je první stupeň základní školy (předškolní + 1. - 6. třída) a ve Valverde del Fresno je druhý stupeň základní školy (7. - 10. třída). A Fala se však ve školních osnovách neobjevuje. V poslední době probíhají individuální školní projekty (např. U nosu primel diccionariu in a Fala) na podporu přítomnosti tohoto jazyka ve škole.

Je A Fala jazyk nebo dialekt?

A Fala je jazyk lidí žijících ve třech vesnicích v Extremaduře! Nejedná se dialekt žádného jiného románského jazyka, protože místní lidé se neidentifikují s jinými částmi Španělska (např. Galicie) nebo s Portugalskem. Je proto nemožné určit o dialekt jakého jazyka by se mělo jednat.

Jaký je původ A Fala?

Tato otázka je předmětem diskusí již mnoho let. Různí aktivisté zamýšleli „dokázat“ galicijský nebo portugalský „původ“ A Fala s cílem prohlásit tento jazyk za dialekt galicijštiny nebo portugalštiny. Tyto aktivity zpravidla postrádají zdravý rozum a nemají podporu ze strany komunity mluvčích. Naopak, mluvčí jazyka nemají rádi, když se jiní snaží klasifikovat jejich mateřský jazyk bez ohledu na jejich kulturní identitu.

Proč je jazyk A Fala ohrožen?

Existují dvě hlavní příčiny: demografie a „castellanización“.

Demografie: Porodnost ve vesnicích je extrémně nízká. Ve srovnání se situací před 40 lety je to více než desetkrát méně. V důsledku toho populace stárne, mladší lidé zpravidla odcházejí za lepšími ekonomickými příležitostmi a počet obyvatel vesnic velice rychle klesá.

Castellanización: Vzhledem ke kontaktu se španělštinou přebírá A Fala formy podobné španělštině. Tento vývoj můžeme pozorovat zejména v diskursu mladších mluvčích.